Domů » Mandela Párty

Mandela Párty

  • od

Mandela Párty

91 Tuto událost si zobrazilo 91 lidí.

Odhodit přikr ̋vku bylo docela prostÈ; stačilo, aby se jen trochu nafoukl, a spadla sama. Ale d·luû to ölo těûko, hlavně proto, ûe byl tak nesmÌrně öirok ̋. Byl by potřeboval paûe a ruce, aby sezdvihl; mÌsto nich měl vöak jen spoustu noûiček, kterÈ byly neust·le v roztodivnÈm pohybu akterÈ navÌc nebyl s to ovl·dat. Chtěl-li nar·z některou z nich pokrčit, pak se určitě narovnala; akdyû se mu konečně povedlo provÈst s onou nohou to, co chtěl, pracovaly zatÌm vöechny ostatnÌs krajnÌm, bolestnÈm vzruöenÌ jako pominutÈ. „Jenom se zbytečně nezdrûovat v posteli,“ řekl siŘehoř.NejdřÌv se chtěl dostat z postele spodnÌ č·stÌ těla, avöak tato spodnÌ č·st, kterou ostatně jeötěneviděl a jiû si ani nedovedl dost dobře představit, byla, jak se uk·zalo, přÌliö těûko pohybliv·;ölo to tak pomalu; a kdyû sebou nakonec m·lem zuřivě, vöÌ silou a bez ohledu hodil dopředu,öpatně zvolil směr, prudce narazil na dolnÌ čelo postele a palčiv· bolest, jiû ucÌtil, ho poučila, ûepr·vě spodnÌ č·st těla je v tu chvÌli snad nejchoulostivějöÌ.

Chcete-li se zaregistrovat do této akce, pošlete e-mailem své údaje na adresu ales.david@adlab.cz

Registrovat pomocí webmailu: Gmail / AOL / Yahoo / Outlook

 

Datum a čas

22.Říjen 2021 @ 06:00
 

Místo konání

Online událost
 

Typy událostí

 

Kategorie akce

Sdílet s přáteli